Zaštita privatnosti

Izjava o privatnosti služi prvenstveno zaštiti privatnosti naših korisnika. U slučaju da se odlučite za rezervaciju naših apartmana, potrebno je ostaviti tražene lične podatke kako bi mogli obaviti rezervaciju. Vaši lični podaci ostaju maksimalno zaštićeni. Naglašavamo da prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za regularno obavljanje procedure vezane uz rezervaciju smeštaja, te da pri tom procesu koristimo isključivo one informacije koje smo dobili direktno od Vas.

Prikupljanje informacija o Vama:

  • "Ibolja apartmani" prikuplja podatke o Vašem identitetu i druge lične podatke samo u slučaju da se odlučite za korištenje usluga iz naše ponude.

Podaci su potrebni kako bismo pokrenuli postupak rezervacije na način da Vam ispostavimo predračun na osnovu kojeg ćete izvršiti uplatu akontacije za rezervisani smeštaj, kako bi Vas povremeno obavestili o promenama u našoj ponudi, posebnim ponudama ili nekim detaljima vezanih za Vašu rezervaciju.

  • U slučaju otkrivanja ličnih podataka u "Knjizi gostiju", Vaši podaci će postati javni i druge osobe će imati pristup svim informacijama koje ste ostavili pri upisivanju u "Knjigu gostiju", te se "Ibolja apartmani" ograđuje od svake odgovornosti vezane uz zloupotrebu tih podataka.
  • Posetom naše web stranice možete poslati svoje kritike, komentare, pohvale koje nam služe za razvoj i oblikovanje naših usluga. Ovo nije obavezno, te je stoga ispunjavate dobrovoljno.

Nijedan od prikupljenih podataka nećemo koristiti za namene koje nisu navedene u ovoj izjavi. Vaše lične podatke "Ibolja apartmani" ne prodaje, zamenjuje, iznajmljuje ili ustupa trećim licima, osim u slučaju kada je to propisano procedurom, te je neophodno za nesmetanu realizaciju zakupljene usluge.

"Ibolja apartmani" može otkrivati lične informacije samo u slučaju da je to propisano zakonom ili sudskom odlukom, odnosno ako se pojavi potreba za zaštitu prava i vlasništva nad svojim web stranicama, te potreba za zaštitom lične sigurnosti korisnika ili javnosti.

Sigurnost prikupljenih informacija:

"Ibolja apartmani" daje veliku važnost ovoj izjavi, te zbog toga posebno brine o tome kako bi svi prikupljeni podaci o korisniku uživali posebnu sigurnost i bili zaštićeni od gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja i bilo kojeg oblika njihove zloupotrebe. Ispunjavanje upitnika, ankete, mail obrazaca, zahteva za rezervacijom su nadzirani i strogo zaštićeni procesi.

Web server iboljaapartmani.com koristi programe koji mogu prepoznati svaki neovlašteni pristup Vašim podacima, te skladno potrebi promptno reagovati. Naš Web server je dodatno zaštićen od neovlaštenih pristupa (fizičkih ili elektronskih).

Izmene izjave:

Izjava o zaštiti privatnosti se može s vremenom promeniti. Ukoliko dođe do bitnih sadržajnih izmena ove izjave sve promene će biti objavljene na našim web stranicama ili ćemo Vam poslati obaveštenje.